1.2 Puretech (2016 – )

Prevodovka MAP, MAPS 5/1

Výrobca: PSA

Predpísaný olej: 1,85 – 2,15 lt PSA 75W80

Filter s tesnením: nemení sa

————————————

Výmena oleja:

2L oleja Ravenol 75W 30 eur + práca max. 60 eur

výmena spolu: max. 90 eur