1.0 (2009 – 2014)

Prevodovka Robotised, Semiautomatic C551A, C550P, C552A, 5/1

Výrobca: Toyota

Predpísaný olej: 1,7 L RAVENOL MTF-3 SAE 75W

Filter: nemení sa

————————————

Výmena oleja:

2L oleja Ravenol 75W 30 eur + práca max. 60 eur

výmena spolu: max. 90 eur