4.0 (1997 – 2007)

Prevodovka 30RH, 32RH, 3/1

Výrobca: Chrysler

Predpísaný olej: 8,8 L Chrysler ATF +4

Filter s tesnením: 32RH

Kontrola množstva pri teplote: 82° C

——————————-

Výmena oleja:

12L oleja ATF+4: 120 eur + filter s tesnením 30 eur + čistič prevodovky 20 eur

materiál spolu: 170 eur

práca: 120 eur

preplach celkom: 290 eur


alebo


Prevodovka 42RLE, 4/1

Výrobca: Chrysler

Predpísaný olej: 9 L ATF +4

Filter s tesnením: 52852 913AB

Kontrola množstva: 82*C

———————————

Preplach prevodovky:

12 L oleja 120 eur + filter s tesnením 50 eur + čistič prevodovky 20 eur

materiál spolu: 190 eur

práca: 120 eur

preplach celkom: 310 eur