DIG-T 117 (2019 – 2020)

Prevodovka EDC DW5006, DW5 006, 7/1

Výrobca: Renault EDC, Getrag (MAGNA PT), LUK

Predpísaný olej: 7,4 L DW5 – upresniť podľa VIN

Dajte si vytlačiť v autorizovanom servise interval výmeny oleja podľa Vášho VIN.

Filter: nemení sa

————————————-

Výmena oleja:

8 L original oleja 200 eur + práca max. 60 eur

výmena celkom: max. 260 eur