CW6A-EL 6/1

Predpísaný olej: ATF FZ

Množstvo oleja: 8 L (10 L na preplach)

Filter oleja s tesnením: CW6A


Preplach oleja:

10L oleja Ravenol ATF FZ 149 eur + filter oleja s tesnením 85 eur + čistič prevodovky 20 eur

materiál spolu – 254 eur

práca – 120 eur

preplach celkom – 374 eur