DSG 0BT (DQ500) 7/1

Predpísaný olej: G052182 DSG/DCT Fluid

Mnostvo oleja: 7,5 L

Vonkajší filter: 0BH325183B

Kontrola množstva oleja:

  1. Zohriať prevodovku na 35-45 *C
  2. Dať auto nna zdvihák
  3. Odskrutkovať vypúšťací šroub na spodu prevodovky

4. Skontrolovať množstvo oleja cez zabudovaný prietokový šroub, ak nevyteká, treba doliať.